Er du i ny lederjobb – eller ønsker du å utvikle dine lederegenskaper?

Fagskolen Tinius Olsen har, sammen med et bredt utvalg fra arbeidslivet, laget et praktisk rettet lederstudie for deg som er i ny lederrolle, eller ønsker å ta lederutfordringer i fremtiden.
Fagskolen Tinius Olsen

Studiet retter seg spesielt mot deg som går fra å være fagarbeider til leder – og vil gi deg verktøy, forståelse og teknikker for hvordan overgangen fra kollega til leder kan bli lettere. Gode fagarbeidere blir ofte tildelt en lederrolle med tilhørende krav og forventninger, men hvordan gå fra rollen som fagarbeider til leder?

Ledelse er et viktig fagfelt og sentralt for verdiskapningen i Norge. Dyktige ledere på alle nivå gir organisasjonene det konkurransefortrinnet som trengs i møte med krav til omstilling, digitalisering og effektive arbeidsmetoder.  


Det finnes mange ulike definisjoner på ledelse, men en fellesnevner er at ledelse dreier seg om en prosess hvor et individ påvirker en gruppe i retning av felles mål.  Å jobbe mot felles mål blir stadig viktigere i et samfunn der endringer skjer raskt og hyppige omstillinger kan være nødvendig. Når fagarbeidere inntar en lederrolle med nye krav, er det derfor positivt at ledelse er en kompetanse som kan læres, noe dette kurset i grunnleggende praktisk ledelse kan bidra til.

Denne utdanningen tar for seg disse rammevilkårene, og ser på ledelse som påvirkning, veiledning og ivaretakelse av godt samspill på arbeidsplassen og i arbeidslivet. Fordelene ved god ledelse er mange; lojale medarbeidere, positiv påvirkning på organisasjoners effektivitet, medarbeidere som trives i arbeidet, noe som igjen gir konkurransefortrinn for bedriften. 

Dette er et ferskt, nystartet tilbud med oppstart av undervisning tirsdag i uke 41. Kursene som tilbys: 

1.    Grunnleggende Praktisk ledelse, 30 stp, heltid. Varighet: Ett semester. 
2.    Grunnleggende Praktisk ledelse, 30 stp, nettbasert med samlinger. Varighet: To semester.
3.    Praktisk lederutdanning, 60 stp, nettbasert med samlinger. Varighet: Fire semester. 

Heltidsstudiet vil undervises på dagtid. De nettbaserte studiene vil undervises med en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. 

For spørsmål om kostnader, se https://fagskolen-tinius.no/studiekostnad

For nærmere beskrivelse av studiene: