Informasjon til nye søkere

Vil du være fagskolestudent? Her får du informasjon du trenger ved studiestart.
Bakrunnsbilde

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no.

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er i august 2020. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Semesteravgift: informasjon legges ut våren 2020.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er i august 2020. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: Informasjon legges ut våren 2020.


Nye studenter, nettbasert

Første samling høsten 2020 legges til uke: 34. Mer informasjon angående studiestart og timeplan for første samling legges ut nærmere studiestart.


1.klasse Bygg, Anlegg og KEM:

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: informasjon legges ut våren 2020.

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

1. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Skolestart: informasjon legges ut våren 2020.

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

1. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: 

Samling 1:

1. kl - uke 34

Oppmøte i Krona: 1. etasje ved inngangen (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

 

Overnattinghttp://www.kongsberg.no/forside/overnatting-i-kongsberg/

Semesteravgift: informasjon legges ut våren 2020.

Særutlegg:  p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Første samling høsten 2020 blir i følgende uker:

2. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 35

2. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 36

2. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 37

3. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

3. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

3. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39

4. klasse Bygg, Anlegg og KEM: Uke 38

4. klasse Bilteknikk, Maskinteknikk, Mekatronikk og Kompositt: Uke 39

4. klasse Elkraft, Automatisering, Industriell digitalisering, Programmering, Datasenter FDV og IT drift og sikkerhet: Uke 39


Timeplan: informasjon legges ut nærmere studiestart.

Semesteravgift: informasjon legges ut i våren 2020.

Særutlegg: p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2020 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2020. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Viken - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

Vel møtt på Kongsberg til høsten!