Om Fagskolen Tinius Olsen

Mer ansvar og bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning!
Krona

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Har du fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan du bli fagskoleingeniør på 2 år og du kan studere på heltid eller som fjernundervisning. Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet. 

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Ny lov om fagskoler i Norge gir fagskoleutdanning et nytt løft og den tekniske fagskolen på Kongsberg er kanskje den fagskolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. 

Les mer om våre spennende linjer i menyen eller gå inn til Fagskolene.no.

Fra og med høsten 2006 startet teknisk fagskole opp med nytt innhold og med godkjenning fra NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen). Fagplanene for utdanningene er utarbeidet i nært samarbeid med bransjene og administrert av NUTF (NASJONALT UTVALG FOR TEKNISK FAGSKOLE).